برچسب: علل دررفتگی مفصل ران

دررفتگی مفصل ران

دررفتگی مفصل ران ، زمانی اتفاق می افتد که سر استخوان ران (فمور) از قسمت سوکت، در استخوان مفصل ران (لگن) خارج می شود. مواردی هم چون تصادف و یا افتادن از ارتفاع، می تواند منجر به بروز آسیب های شدید، مانند شکستگی و در نهایت، دررفتگی مفصل شود. دررفتگی مفصل ران آناتومی مفصل ران مفصل […]

ادامه مطلب