روز: فوریه 25, 2018

هورمون شناسی چست

بهترین آزمایشگاه در اصفهان هورمون ماده ای شیمیایی (استروئیدی و پروتئینی) است، که این ماده روی سلول های هدف گیرنده قرار داشته و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر خواهد داد. مقدار هورمون ها توسط اعضای دستگاه درون ریز و با دستگاه عصبی تنظیم می شود. در کل هورمون ها به دو شکل […]

ادامه مطلب