روز: دسامبر 31, 2017

جراحی بینی همزمان با ارتودنسی

جراحی بینی همزمان با ارتودنسی تمایل به جراحی بینی در افراد بسیار زیاد شده است . در مقابل افرادی که نیاز به ارتودنسی دندان دارند  ، این سوال برای آن ها  پیش می آید ،که آیا امکان جراحی بینی و ارتودنسی دندان به طور هم زمان وجود دارد و یا اینکه اردتودنسی دندان  بعد از […]

ادامه مطلب