ماه: مارس 2017

کشیدن دندان بعد از ارتودنسی

کشیدن دندان بعد از ارتودنسی بسیاری از افرادی که برای ارتودنسی دندان مراجعه می کنند در صورتی که پزشک به آنها کشیدن چند دندان را پیشنهاد می کند نگران می شوند و ترس از این دارند که کشیدن دندان ها ظاهر آنها را برهم بریزد در صورتی که حذف دندان نه تنها به زیبایی چهره […]

ادامه مطلب