وبسایت فرهنگی ادبی گودلایف از این پس در آدرس زیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد:
Dream Rise - برای ورود کلیک کنید
امیدواریم که با کمک کاربران فرهیخته و کتابخوان که تا کنون از هیچ کمکی به ما دریغ نکرده*اند به فعالیت مستمر و ارائه محصولات فرهنگی ادبی خود ادامه دهیم.